• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • iconbbs@buu.ac.th

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565

1.ขั้นตอนการสมัครงานสหกิจศึกษาCliCK


2.ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการในลิสคณะฯCliCK


3.ตรวจสอบสถานะการตอบรับสมัครงานสหกิจศึกษาCliCK


รายชื่อตำแหน่งงานสหกิจศึกษา