BBS
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา ๒๕๖๐


๓๑ มีนาคมนี้ ขอเชิญชวนนิสิตคณะการจัดการฯมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะยูววว