BBS
ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมการแข่งกันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561


การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

กำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

08.30 น.         ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมคูปองเพื่อจับรางวัล

08.45 น.         นักกีฬาแต่ละสี พร้อมกันที่โรงพลศึกษา 1

08.50 น.         ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ กล่าวรายงาน

09.00 น.         ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561

                      ณ โรงพลศึกษา 1

09.05 น.         การแข่งขันกีฬา 2 ชนิดกีฬา

                             - วิ่งผลัดพรมวิเศษ ชาย 5 หญิง 5

                             - วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ชาย 5 หญิง 5

09.30 – 14.00 น.        เริ่มการแข่งขันกีฬา รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ

                             - ฟุตบอลชาย 9 คน       - วอลเลย์บอลชาย, หญิง           - เปตอง

                             - แบดมินตัน               - เซปักตะกร้อ

14.00 – 16.00 น.        การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 2 ชนิดกีฬา ณ โรงพลศึกษา 1

                             - วิ่งผลัดกระสอบ ชาย 10 หญิง 10

                             - วิ่งผลัดสามขา ชาย 10 หญิง 10

16.00 น.         พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561 ณ โรงพลศึกษา 1