BBS
Dec 9 ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐          ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าหอประชุมธำรง บัวศรี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ และนำผู้ปฏิบัติงานและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าว “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” (๓ ครั้ง)