BBS
กิจกรรมเตรียมพร้อมทางวิชาชีพ ประจำภาคปลาย-2558


กิจกรรมเตรียมพร้อมทางวิชาชีพ ประจำภาคปลาย/2558.
หัวข้อ. การเตรียมตัวสมัครสัมภาษณ์งาน. เทคนิคการเขียนRESUME.
โดยคุณภานุวัฒน์. พลยงค์. General manager บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559. เวลา13.00-16.00น. ณ KA-500